דף הבית| לוח מודעות| לוח אירועים| תרבות| חינוך| חוגים וספורט| נוער| בני-עקיבא| מידע שימושי| ספר טלפונים| בתי כנסת| צור קשר
יום רביעי, 22/11/2017
חדשות ומבזקים
שיעור תורה שבועי בחדיד

טלפונים


משפחהפרטיטלפוןניידF5רחובמספר בית
אפל ברוך ואורית077-526021117
אשכנזי יעקב 924460567
בן משה זכריה וחנה92469360504-03503187
בן משה צדוק925655887
בן משה שמריה924361494
בן משה אבי ונאוה921255750
בן צורענבל וגיל924841240
בן שלוםאלעזר ומרים9292260544-25017421
בן שלום מנחם ותמר924903410
בן שלום משה ומרגלית925428679
גליקעידו ומירי92863410502-54356318
הלל אמיתי924396653
הלל עובדיה924872613
הלל זיוה וגדי925511053
הלל עובדיה924522053
הלל יעקב077-32823100527-381888
הלל שמריהו077-79303000525-931004
הלל רחמים ורחל924772123
הלל סעדיה וטובה924692541
הלל לנה0504-201480
הלל תמיר925121141
זכריה אבנר ושולה45
זכריה משה ושושנה924488845
זכריה תמר924260645
זכריה מאיר ואורנה9243210100
זכריה צדוק924542251
זכריה מרים924850415
זכריה שלום ויפה924631339
חבניתמר92494305
חבניצדוק9242212
חבניצדוק924283247
חבניצדוק ומאירה92263455
חבנישמעון924783020
חבניאשר925241720
חבניאשר925712996
חבנידורון וציפי920842533
חבנימרים924161222
חבנייוסף924681035
חבנייפת וחנה922454857
חבני יצחק924661447
חבניליאת ועינב929368946
חבניסעדיה וברכה924561846
חבנימשה ומרגלית46
חבניצבי ופנינה924351493
חבניציון ואתי924234633
חבנירעיה ואורן92411579
חבנישחר0506-78878180
חבני שאלתיאל ונעמה929292051
חג'בישלום ורומית924721127
ידומיאסתר ושושנה924072238
ידיןרפאל924641638
יהושעאפי925527172
יהושעישי921069772
יהושע שושנה924422372
יהושענעומי924625373
יהושעדוד925597773
יהושעדורית ושוקי923686373
יהושעיחיאל ושושנה924791218
יהושעיוסף ואילנה9210237052-261993218
יונהברוך ויפה92486110547-54908014
יונהרועי ומורן92159610545-79773714
יצחק ציון 924292890
לגבסעוזיאל ונחמה92473130547-70749126
לגבס ציון ונעמי924742157
לגבסשלום וחיה924270555
מוסאירדנה921074991
מוראלי ומתי922101175
מיארהיניב921159135
מנחםעזרא ורחל077-1924530452
מנחםעזרא ורחל928347452
מנחם שולה ושמריהו924341294
מנסורשלמה921764913
מנסורמרגלית ושלמה077-92468000509-444333
מנצורשלמה ורבקה92488070542-069241
מנצור אפרים ומיכל924751219
מנצור חממה924711928
מנצור (חבני)שמחה92487465
מנצוריוסף ונחמה924216154
מנצורמאיר וחנית924224978
מנצורנעמי922581325
מנצורנעמי924761225
מנצורתרצה923634925
מעוזאיל ואילנית921287976
מרחוםאבטליון924181558
מרחוםחנה92492297
מרחוםישעיה ומירי921458858
מרחוםנתנאל92111707
מרחוםמזל924401176
מרקוביץאווה928111377
מרקסצבי ודפנה929247890
משהאשר וכוכבה92105333
משהשלום וחנה92419133
משה יפת ושרה924644749
סלבמיכל ובני925442195
סלםגדעון92489118
סלםמשה924059343
סלםנוריאל924591043
סעריחיאל וטליה923048870
סעידמשה וחנה924140850
סעידעווד924430670
סעידניר ואשירה92415140526-66768121
פלגרומי077-32009210503-40042516
צרביןמרדכי928315534
צדוקעקיבא ודליה92100281
צדוקעקיבא ודליה92429111
צדוק שלום ורחל92495422
צרביןזאב922290529
קארואורלי03-63006990544-77233423
רוביןיעקב ונעמי924213136
שלום מנחם 92158478
שלום מרדכי ואסתר92104054
שלום צפורה924280748
שלום רחל92424114
שמחייראת ואבישי92917919
שקייפעת וגונן0503-94784541
נתן ציון
מושב חדיד   מיקוד 73135  טלפון: 08-9229123
israelbiz- בניית אתרים